Search
Close this search box.

Monitoring van het Vlaams Mensenrechteninstituut i.s.m. het middenveld (Vooruit)

Samenvatting

Het Vlaams Mensenrechteninstituut en de andere Belgische mensenrechteninstellingen worden niet genoemd in het partijprogramma van Vooruit.

Impactanalyse

Vooruit spreekt enkel over mensenrechtenschendingen in de context van het buitenlandbeleid of bij de beleidsvoorstellen rond ontwikkelingssamenwerking. Dit terwijl de Belgische federale regering, waar Vooruit deel van uitmaakt, zelf de afgelopen jaren alleen al vanwege haar migratiebeleid, duizenden keren werd veroordeeld voor het schenden van het (in mensenrechtenverdragen verankerde) recht op opvang. Ook schond België de afgelopen jaren het recht op huisvesting, recht op fysieke integriteit, het recht op gelijke behandeling en het recht op voedsel van mensen op de vlucht.

Relevante passages uit het partijprogramma van Vooruit

p. 238 [In het kader van ‘participeren via cultuur en media’]: Een sterke en levendige democratie is gebaat bij vrijheid binnen onze creatieve bedrijven, media, kunstenorganisaties en het sociaal-culturele middenveld. Alleen dan kan de verbeelding ongehinderd aan het werk gaan in Vlaanderen, en kunnen deze sectoren hun inspirerende, waakzame en kritische rol spelen.

p. 246: Alleen om de zoveel tijd je stem uitbrengen is al heel wat, maar nog niet voldoende. Vooruit pleit ervoor om burgers en het middenveld regelmatiger en op een duurzame manier bij het beleid te betrekken. Dat vereist in de eerste plaats goed opgeleide en geïnformeerde burgers. Voor Vooruit is het daarom essentieel dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar, divers en kwaliteitsvol media-aanbod, en over voldoende (digitale) vaardigheden beschikt om daarmee veilig, maar ook kritisch om te gaan. Hierin ligt een belangrijke taak voor de samenleving als geheel: de politiek, de overheid, het onderwijs, het middenveld en de media. Enkel zo kunnen we de maatschappij weerbaar maken tegen valse en haatzaaiende berichtgeving.

p. 278: We investeren in aangepaste terugkeerbegeleiding voor mensen in onwettig verblijf, waaronder ook gezinnen met kinderen, om zo tot duurzame oplossingen (waaronder terugkeer) te komen. Zo’n aangepaste begeleiding kan ook op een alternatieve manier gebeuren via het middenveld. We zetten de pilootprojecten die al lopen verder en bouwen ze verder uit.