Search
Close this search box.

Een interfederaal actieplan tegen racisme (Vooruit)

Samenvatting

Ook Vooruit is voorstander van een interfederaal actieplan tegen racisme. Onze aanbeveling van een toezichtcomité met een vertegenwoordiging van het middenveld, is opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Impactanalyse

Meer dan 20 jaar na de VN-conferentie in Durban, is er nog steeds geen nationaal actieplan tegen racisme. Het is goed dat Vooruit nog steeds voorstander is van zo’n actieplan. Een meer specifieke tijdlijn zou nuttig zijn als stok achter de deur, zodat er binnen afzienbare tijd wél zo’n plan ligt.

Relevante passages uit het partijprogramma van Vooruit

p. 220: Samenleven is nooit eenvoudig: we hebben allemaal andere voorkeuren, een andere achtergrond, andere dingen die ons irriteren, of die we appreci.ren. Dat de samenleving ook steeds diverser wordt, maakt het er niet makkelijker op. We spreken niet noodzakelijk meer dezelfde moedertaal, hebben niet altijd dezelfde religie, dezelfde culturele gebruiken of dezelfde achtergrond.

p. 221: In overleg met het middenveld en de bevoegde gelijkheidsorganen ontwikkelen we een ambitieus interfederaal actieplan tegen racisme, discriminatie, xenofobie, antisemitisme, islamofobie en onverdraagzaamheid. De uitvoering van het plan wordt geëvalueerd door een adviserend comité dat bestaat uit mensen die racisme meemaken, de sociale partners, maatschappelijke instellingen, de academische wereld, de gelijkheidsorganen en het middenveld.