Search
Close this search box.

Dekolonisering (Vooruit)

Samenvatting

Vooruit heeft geen specifieke beleidsmaatregelen rond het thema ‘dekolonisering’. De partij zegt wel toe ‘aan de slag te gaan met de bevindingen van de Bijzondere Commissie Koloniaal verleden’ (p. 224) Ook pleit de partij voor het weren uit België van Israëlische kolonisten die zich gevestigd hebben op Palestijns grondgebied (p. 263).

In een passage over het buitenlandbeleid, staat onder de kop ‘Betrekkingen met Afrika’, ook: “We versterken onze samenwerking met de landen op het Afrikaanse continent op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke doelstellingen. We ondersteunen concrete acties binnen het kader van dekoloniseringsprocessen.” Het is niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.

Impactanalyse

Politieke partijen moeten erkennen dat het koloniale verleden zowel op economisch vlak als cultureel, duidelijke sporen heeft nagelaten. Dit betekent dat een rechtvaardige toekomst enkel mogelijk is, wanneer politici dat verleden en de gevolgen in het heden onder ogen zien en actief werken aan herstel. Dit gaat zowel over economische en politieke ongelijkheden als culturele en symbolische artefacten die kwetsen en vernederen, zoals de racistische zwarte piet-traditie.

In het partijprogramma van Vooruit ontbreekt die analyse, en wordt de uitwerking van het koloniale verleden op het heden niet benoemd. Dit staat herstel in de weg.

Relevante passages uit het partijprogramma van Vooruit

p. 22 [in het kader van het industriebeleid]: We maken werk van een wettelijk verankerde zorg- en herstelplicht voor bedrijven, inclusief de financiële sector. Dit houdt in dat ondernemingen moeten voorzien in mechanismen waarmee ze voortdurend elke schending van de mensenrechten, van arbeidsrechten en van milieunormen in hun volledige waardeketen kunnen opsporen, voorkomen, stoppen en verhelpen. Die verplichting geldt ook voor hun dochterondernemingen.

p. 224: Vooruit engageert zich om verder aan de slag te gaan met de bevindingen van de Bijzondere Commissie Koloniaal Verleden.

p. 263 [onder het kopje ‘Het Israëlisch-Palestijnse conflict’]: We schorten de samenwerkingsverbanden met Israël zoals het Associatieakkoord op. We voeren een inreisverbod in voor alle Isra.lische kolonisten die zich gevestigd hebben op Palestijns grondgebied (inclusief Oost-Jeruzalem) en verlenen steun aan NGO’s die de bezetting en annexatie in kaart brengen.

p. 264 [onder het kopje ‘Betrekkingen met Afrika’]: We versterken onze samenwerking met de landen op het Afrikaanse continent op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke doelstellingen. We ondersteunen concrete acties binnen het kader van dekoloniseringsprocessen.

p. 271: Zonder aanpak van de schuldenproblematiek kunnen partnerlanden geen sterke welvaartsstaat uitbouwen. We pleiten voor een hervorming van de internationale architectuur voor de afwikkeling van schulden, te beginnen met het Common Framework van de G20 dat op dit moment niet efficiënt werkt. We pleiten eveneens voor een raamwerk voor schuldherschikking binnen de VN waarin alle crediteurs (in het bijzonder ook de private crediteurs) betrokken zijn en we ijveren voor de Belgische wet aasgierfondsen op internationaal niveau. Op Belgisch niveau willen we een duidelijk kader voor re.le schuldkwijtschelding om debt-fordevelopment swaps uit te voeren.