Search
Close this search box.

Aanpak van islamofobie en antisemitisme (N-VA)

Samenvatting

De enige vorm van racisme die de N-VA specifiek benoemt in zijn programma is antisemitisme. Ze vragen dat er de komende legislatuur nog meer geïnvesteerd wordt in de bestrijding van antisemitisme. Ze vragen een speciale vermelding van antisemitisme in de actieplannen tegen racisme.

Impactanalyse

Extra aandacht voor antisemitisme is heel belangrijk, zeker nu er naar aanleiding van de genocide in Gaza meer (gewelddadige) antisemitische incidenten gemeld worden. Het is dan ook een goede zaak dat er een interfederaal coördinatiemechanisme ter bestrijding van antisemitisme opgericht werd door de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Elke vorm van racisme heeft zijn eigen kenmerken, en wordt bepaald door tijd en context. Het is belangrijk om die specificiteiten te erkennen, en tegelijkertijd te voorkomen dat bepaalde vormen van racisme in een hiërarchische positie tegenover anderen geplaatst worden, of dat er uitzonderingsdenken ontstaat. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde groepen die racisme meemaken tegenover elkaar geplaatst worden, wat extra gevaar oplevert. Antisemitisme mag niet ontkend, en niet geïnstrumentaliseerd worden. 

Het is ook positief dat N-VA aandacht wil voor antisemitisme in de actieplannen tegen racisme. Deze plannen zijn ondertussen al 23 jaar in de maak en ook de Vlaamse regering waar N-VA deel van uitmaakte heeft geen aanstalten gemaakt om zo’n plan te finaliseren.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“Anderzijds mogen we niet blind blijven voor het extremisme en de (gewelddadige) radicalisering, waaronder antisemitisme, in onze maatschappij. De afgelopen legislaturen zette de Vlaamse Regering met haar opeenvolgende actieplannen daarom maatschappijbreed, via onze scholen, sportclubs, lokale besturen, online,.. in op preventie. Dat gebeurt via onder andere sensibilisering, (herinnerings) educatie in de Kazerne Dossin, hulplijnen en klachtenmechanismen, buitenlandse expertisedeling. Deze initiatieven moeten de komende jaren worden opgedreven en vooral federaal moet er een tandje worden bijgestoken. We zorgen er dan ook voor dat, zoals gevraagd in de door de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende resolutie, in de actieplannen tegen racisme speciale aandacht wordt verleend aan (maatregelen tegen) antisemitisme.  De federale overheid moet ook werk maken van statistieken over antisemitische daden en een Europees systeem van datacollectie ondersteunen om accurate en representatieve cijfers over antisemitische incidenten te kunnen verzamelen.  We blijven vanuit Vlaanderen sterk inzetten op herinneringseducatie. Kazerne Dossin blijft niet alleen een museum om de gruwelen van WO II te herdenken, maar dient eveneens als een instrument om het groeiend antisemitisme in onze maatschappij tegen te gaan.” (p. 48)