Search
Close this search box.

Aanpak van discriminatie door kunstmatige intelligentie (Vlaams Belang)

Samenvatting

  • “De toevoeging van de parameters ‘nationaliteit en afkomst’ aan alle bestaande statistieken, in het bijzonder de criminaliteitsstatistieken.” (p. 24)
  • “De publicatie van geactualiseerde data naar Nederlands model (o.b.v. herkomst, geboorteland, opleidingsniveau, geslacht en migratiemotief).” (p. 18)
  • “De koppeling van de illegalendatabank (sic) aan de databank van de veiligheidsdiensten.” (p. 18)
  • “Een opleiding inzake de correcte behandeling van persoonsgegevens voor ambtenaren die in aanraking komen met databanken met gevoelige persoonlijke gegevens. meer investeringen in onderzoek naar en implementatie van technologische toepassingen zoals block-chain om data zo goed mogelijk te beschermen tegen intern en extern misbruik.” (p. 79)

Impactanalyse

Hetgene het Vlaams Belang voorstelt wat betreft gebruik van data en kunstmatige intelligentie lijkt er op gericht om een beleid van doorgedreven discriminatie mogelijk te maken, in plaats van te bestrijden. Net daarom is het belangrijk dat bij het verzamelen, verwerken en ontsluiten van data rond afkomst de gepaste wettelijke kaders voorzien worden. Daarnaast is het cruciaal dat de geviseerde gemeenschappen betrokken worden bij de ontwikkeling van deze kaders, zodat er ook kan nagedacht worden over een systeem van zelfidentificatie.