Search
Close this search box.

Aanpak van discriminatie door kunstmatige intelligentie (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld wil artificiële intelligentie inzetten om justitie klantgerichter te maken. Dit met behulp van een digitale assistent die optreedt bij repetitieve vragen of AI die ondersteuning biedt bij het invullen van formulieren of het opstellen van verslagen en processen-verbaal. Het kan ook de magistraat ondersteunen bij het doen van juridische opzoekingen. Online criminelen willen die opsporen met AI software die autonome controle uitvoert van websites op fraude en naleving van economische wetgeving en detectie van misleidende praktijken. Het sanctioneren blijft voorbehouden voor de inspecteurs. Verder wil de partij slimme camera’s inzetten ter vervanging van 24/7 politiebewaking. 

Impactanalyse

Open Vld wil AI inzetten om justitie te ontlasten en efficiënter te doen werken. Omdat er geen aandacht wordt besteed aan AI- bias (vooroordelen door een gebrek aan data of door vooroordelen van menselijke makers van deze systemen) ontstaat er een grote risico op discriminatie van bepaalde groepen. De parameters van de slimme camera’s worden niet vermeld, waardoor bepaalde groepen of gemeenschappen extra geviseerd worden. Er ontbreekt vooralsnog een juridisch kader dat vooral betere dataverzameling op basis van etniciteit en andere identiteitskenmerken mogelijk maakt én die etnische profilering kan tegengaan.

Relevante passages uit het partijprogramma van Open Vld

  • “We breiden daarom de camera-/ANPRmogelijkheden uit in functie van het beschermen van hotspots zoals industriezones, transportomgevingen en kwetsbare natuurgebieden. Daarbij houden we maximaal rekening met privacy, en steeds in overleg met het lokaal bestuur. We beschermen zo deze gevoelige gebieden én ondersteunen zo het werk van onze politiemensen.” (P.79)
  • “Artificiële intelligentie kan de burger bijstaan om wegwijs te geraken binnen justitie. Een chatbox die als digitale assistent optreedt bij repetitieve vragen of AI die ondersteuning biedt bij het invullen van formulieren of het opstellen van verslagen en processen-verbaal. Het kan ook de magistraat ondersteunen bij het doen van juridische opzoekingen. Het gebruiken van videoconferentie zal zorgen voor efficiëntiewinsten en kan er ook voor zorgen dat wanneer iemand niet tot bij justitie geraakt, justitie tot bij hem of haar geraakt. Ook bij het oplossen van bijvoorbeeld cold cases kunnen technologie en wetenschap ons vooruit helpen. Digitalisering brengt justitie dichter bij de burger en schept net mogelijkheden om het gerechtspersoneel de omslag te doen maken naar een betere ondersteuning van de burgers die een digitale kloof ervaren.” (P.81)