Search
Close this search box.

Aanpak van discriminatie door kunstmatige intelligentie (N-VA)

Samenvatting

N-VA formuleert hierover weinig voorstellen. Zij noemen het feit dat er eventuele negatieve effecten kunnen zijn maar zij benoemen niet wie de eventuele nadelen ondervinden of hoe ze daar dan over waken. Data, en dan vooral het koppelen van databanken, spelen voor N-VA een belangrijke rol in de ‘bestrijding van terrorisme’.

Impactanalyse

De N-VA gaat nergens expliciet in op hoe zij de ‘negatieve’ effecten van AI maximaal willen vermijden. Bij het koppelen van bestaande databanken in een Kruispuntbank veiligheid zeggen zij de privacy van persoonsgegevens te beschermen, onder andere door de invoering van een Wet Politiegegevens. Er lijken echter geen garanties te kunnen worden gegeven en werkt etnische profilering op basis van gegevens uit deze databanken in de hand.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“Terreur veronderstelt een overkoepelende aanpak.We onderzoeken dan ook de mogelijkheid tot het oprichten van een Nationaal Anti-Terreur Centrum waarin alle expertise omtrent het preventief en repressief optreden ten aanzien van alle vormen van terreur wordt samengebracht. Om optimale informatievergaring en -doorstroming te kunnen garanderen maken we eindelijk prioritair werk van de ontwikkeling van een Kruispuntbank Veiligheid waarin de gegevens van alle bestaande databanken op logische wijze met elkaar worden gelinkt en waarvoor de basis al door de N-VA onder de Zweedse regering werd gelegd. Bij het verder uitwerken van deze informatiedoorstroming inclusief de oprichting van deze Kruispuntbank Veiligheid, zullen we er steeds op toezien dat de privacy van onze burgers gewaarborgd wordt en hun persoonsgegevens bijgevolg adequaat beschermd zullen worden. De zoektocht naar veiligheid mag immers niet haaks staan op de privacy van de/onze mensen.

“Opdat deze Kruispuntbank ook effectief in de praktijk op een degelijke en correcte manier kan gebruikt worden, zorgen we ervoor dat er net zoals bij onze Nederlandse buren een wettelijke basis komt ter ondersteuning ervan door de invoering van een Wet Politiegegevens. In deze wet worden de rechten en plichten van zowel de politie als van de burger inzake het verwerken van politiegegevens geregeld. Zo vermijden we in de toekomst situaties waarbij alle informatie wel beschikbaar is maar het niet duidelijk is wie bevoegd of verantwoordelijk is om de beschikbare informatie te verwerken en te gebruiken.” (p. 69)

 “Het moet een prioriteit zijn van de volgende Vlaamse Regering om de adoptie van artificiële intelligentie (AI) door onze Vlaamse kmo’s te verhogen. Tegelijk waken we erover dat mogelijke negatieve effecten van AI maximaal vermeden en geremedieerd worden. We pleiten hiervoor voor een internationaal orgaan naar voorbeeld van de International Maritime Organisation of de International Labor Organisation.” (p. 25).