Search
Close this search box.

Aandacht voor gekleurde armoede (Vlaams Belang)

Samenvatting

Volgens het Vlaams Belang wordt het armoedebeleid momenteel ondergraven door de ‘import van armoede over de hele wereld: de massamigratie ondermijnt de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen, zoals sociale woningen. (…) Het Vlaams Belang wil af van de massamigratie, waardoor de armoede van over de hele wereld dit land binnenstroomt, ten nadele van onze mensen in armoede. De eerste verantwoordelijkheid van de overheid is te zorgen voor haar eigen burgers, voor het eigen volk. (…) In plaats van een warm beleid voor onze mensen die in bestaansonzekerheid leven, kiezen de systeempartijen ervoor om de armoede van over de hele wereld te importeren. Daarvan zijn onze kwetsbare mensen de grootste dupe. Want de massamigratie ondermijnt de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen, zoals sociale woningen (p. 34).

In hun armoedebeleid maakt het Vlaams Belang regelmatig onderscheid tussen mensen in armoede op basis van afkomst en verblijfsstatuut: 

“Duizenden opvangplaatsen voor asielzoekers worden met een vingerknip bijgemaakt, terwijl onze dakloze mensen in de kou slapen.” (p. 35)

Ze willen ‘een aparte sociale zekerheid voor immigranten, naar Deens model: enkel wie acht jaar in dit land verblijft, minstens drie jaar gewerkt en bijgedragen heeft en voldoende kennis van het Nederlands heeft, krijgt toegang tot onze sociale zekerheid. Ook vragen ze een taalverplichting voor sociale zekerheidsuitkeringen en sociale woningen.’ (p. 35)

Impactanalyse

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met migratieachtergrond een groter risico lopen om in armoede te belanden. Het Vlaams Belang beschrijft dit ook zelf in hun verkiezingsprogramma: ‘Bepaalde doelgroepen worden geconfronteerd met een hoger armoederisico: ouderen, langdurig zieken, alleenstaanden, eenoudergezinnen, werkloze gezinnen, huurders en personen van vreemde afkomst (sic). (p. 34).’ Tegelijkertijd zijn de voorstellen van het Vlaams Belang erop gericht om net die groep minder ondersteuning en rechten te bieden. Wie al kwetsbaar is wordt dus nog meer getroffen. Ook is de vraag of deze voorstellen overeind blijven als ze getoetst worden aan de grondwet. Zo vernietigde het Grondwettelijk Hof in 2023 nog een aantal bepalingen uit het decreet Vlaamse Sociale Bescherming die onder andere gingen over het optrekken van de verblijfsvoorwaarde. Het Hof vernietigde ook de bijkomende voorwaarde om te voldoen aan de inburgeringsplicht.