Search
Close this search box.

Aandacht voor gekleurde armoede (PVDA)

Impactanalyse

PVDA erkent dat de oorzaken van armoede structureel en geracialiseerd zijn. In haar programma bespreekt de partij daarbij onder meer de generatie-armoede van mensen met een migratieachtergrond. De partij bespreekt ook de discriminerende wetgeving die vereist dat men langdurig in België moet verblijven om toegang te krijgen tot de Vlaamse Sociale Bescherming.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Structurele raciale armoede

”Mensen met roots in de migratie, of het nu gaat om nieuwkomers, of mensen die hier al vier generaties leven, lopen een beduidend groter risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid en slechte huisvesting.”

Discriminerende sociale zekerheid

“Rechten worden daardoor uitgehold, en specifiek de rechten van mensen met migratieachtergrond. De Vlaamse regering besliste bijvoorbeeld dat je enkel toegang hebt tot de Vlaamse Sociale Bescherming na 10 jaar op het grondgebied te wonen en op voorwaarde dat je de inburgeringscursus hebt gevolgd. Maar gedurende die 10 jaar betaal je wel al je bijdrage.”